ČERVENÁ MAŠLE TAKÉ V CHARITĚ JESENÍK
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je neděle 18.04.2021 02:20, jste 12699507. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

ČERVENÁ MAŠLE TAKÉ V CHARITĚ JESENÍK
(TZ),

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Přesně tak se chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. Proto si také v Charitě Jeseník připnuli červenou mašli.


ČERVENÁ MAŠLE TAKÉ V CHARITĚ JESENÍK

Poskytování zdravotní péče v domácím prostředí je trend, který umožňuje pacientům zůstávat i přes jejich obtíže doma, s jejich blízkými. Často až do konce života. Možnost domácí zdravotní péče a hospicové péče nabízí také Charita Jeseník. Pro rodiny, které se chtějí o své blízké starat, je to nenahraditelná pomoc. Pro stát a zdravotní pojišťovny jde zase ve srovnání s pobytem v nemocnici nebo v některém z lůžkových zařízení dlouhodobé péče o nejlevnější variantu. Domácí zdravotní péče šetří pojišťovnám významné náklady, ale ty nejsou ani přesto ochotné spolupracovat a proplácí pouze část doma provedených výkonů. Proto je tato služba nyní kvůli pojišťovnám v ohrožení. Přitom kdyby domácí zdravotní péče zanikla, nebude mít stát kapacity na to, aby se o všechny pacienty postaral.
Proto probíhá již od srpna minulého roku stávková pohotovost sester domácí zdravotní péče, avšak bez odezvy. Během dubna proběhla další jednání - opět s nulovým výsledkem. Jednání tak budou pokračovat také v průběhu května. Více udělat nelze. Není možné opustit pacienty a vstoupit do faktické stávky, byť na jediný den.
Dokončení na straně 3
ČERVENÁ MAŠLE TAKÉ V CHARITĚ JESENÍK
Dokončení z titulní strany
A to ani sestry nechtějí, protože nebojují se svými pacienty, ale za ně.
„My si pacienty nevybíráme, proto máme často ty nejtěžší případy, k nimž je třeba jezdit několikrát denně. A neurčujeme si ani, které výkony máme provést: stanovuje je pacientův ošetřující lékař a zákon nás zavazuje, abychom je provedli,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Potíž pak nastává, když zdravotní pojišťovny zaplatí jen část provedených výkonů. Na poskytovatele totiž zdravotní pojišťovny uplatňují tzv. regulaci, která výslednou výši vyplacených peněz sníží. Regulace může fungovat u výkonů lékařů, kteří si jejich počet určují sami, a pojišťovny tak regulací brání případnému zneužívání. Regulovat ovšem indikované, tedy lékařem stanovené výkony sestrám domácí zdravotní péče je nesmyslné a nespravedlivé.
Zmíněná cena bodu, jímž se přepočítávají odvedené výkony, je dalším z podstatných témat. Odvíjejí se od ní mzdy zdravotních sester v domácí péči a rovněž ovlivňuje proplácené náklady na zdravotnický materiál potřebný k ošetření. Jenomže zatímco za posledních 11 let se vše zdražilo, cena jednoho bodu se naopak snížila – z 1,11 Kč na dnešních 1,05 Kč. Neodráží tak ani reálnou hodnotu lidské práce, ani cenu zdravotnického materiálu nutného pro daný výkon.
Proto si také v Charitě Jeseník připnuli během dubna symbolickou červenou mašli, která má znázorňovat, že jsou sestry svázány s lidmi, jimž poskytují péči. Připomíná také srdce, ale i to, že při své práci mají sestry svázané ruce.
„Sestry, které v terénu odvádějí kvalitní, potřebnou a nenahraditelnou zdravotní péči, jsou finančně podhodnocené, společensky nedoceněné a svými mzdami sponzorují a zachraňují systém. Bez nich by mnozí pacienti skončili v nemocnicích, což je pro ně složitější, navíc nemocniční péče je dražší. Není ovšem možné, aby sestry, které do svého povolání – či spíše poslání – dávají samy sebe, byly dál zneužívány. Opakovaně varujeme, že celý systém zdravotnictví je před kolapsem,“ doplňuje předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.


(TZ), 20.5.2019 10:41, zobrazení: 11467

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 31, Číslo: 14
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Socha Rudoarmějce se stěhuje do České Vsi - 5x
Na jesenickém náměstí září Hvězda - 5x
“Bez problémů“ odepsali půl milionu - 4x
Zabrání lockdown okresů v ČR síření covidu-19? - 4x
Kovidové fronty a testování občanů před nemocnicí - 4x
Nejčtenější články
Černobílá změna - 14805x
Vedení města Jeseník a celá vládní koalice ukázala, že názory občanů je nezajímají - 13850x
Medvědáři - 13551x
Město Jeseník stále neví, jak to bude s centrálním zásobováním tepla! - 10960x
Kdy dostanou šanci nadané děti? - 6170x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)