Bude mít porušení pohřebního zákona soudní dohru?
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je středa 20.03.2019 10:47, jste 6723023. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Bude mít porušení pohřebního zákona soudní dohru?
(ma),

Město Jeseník má konečnou zprávu Krajského úřadu Olomouc ve věci pochybení pohřební služby Technických služeb Jeseník (TSJ). Požádali jsme o krátký rozhovor místostarostku města Jeseník Zdeňku Blišťanovou, která o ní informovala na zasedání městského zastupitelstva 2.11.2017.


Bude mít porušení pohřebního zákona soudní dohru?

Na posledním zasedání městského zastupitelstva jste informovala o výsledku kontroly Krajského úřadu Olomouc ve věci pohřební služby při TSJ. Nemáme to vyjádření dispozici. Můžete krátce zopakovat, oč v něm šlo?
Odbor majetkový, právní a správních činností Olomouckého kraje potvrdil rozhodnutí MÚ Jeseník, Obecního živnostenského úřadu o pozastavení provozování pohřební služby na dobu jednoho roku.V závěru Krajský úřad Olomouckého kraje Odvolací orgán konstatuje, že zjištěné protiprávní jednání považuje za vysoce společensky škodlivé, v rozporu s obecnou zvyklostí a kulturně - etickým standardem naší společnosti. Je to jednání zasahující do důstojnosti zemřelého, mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Z opakovaného porušování zvláštních právních předpisů jednoznačně vyplývá zjevná lhostejnost podnikatele k dodržování právních předpisů bezprostředně se vztahujících k výkonu jeho podnikatelské činnosti. Jednalo se o závažné porušování zákona o pohřebnictví.

Vyplývá tedy ze zprávy, že minulého vedení města s porušováním zákona či neetickým chováním v pohřební službě nic nedělalo, ačkoliv o něm bylo informováno?
Vedení města i vedení TSJ byli o neetickém jednání v pohřebnictví informováni v roce 2013. Jednoduše to zametli pod koberec, nezajímalo je to. Bývalá starostka teď říká, že ji tajemník, který byl delegován na jednání za město, neinformoval přesně o stavu věci, pak jde o interní věc stavu jejich komunikace a stále nese plnou zodpovědnost za neřešení situace. Znovu říkám, město vědělo o neetickém chování pohřební služby a nekonalo.

Jak si to vysvětlujete?
Dle mého jde o osobní vazby, kdy si jdou lidé na ruku, ač se děje něco, co nemá. Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy se vám do rukou dostane informace, že se porušuje zákon o pohřebnictví a zesnulí „čekají“ po obřadu až bude „plno“, aby se vyplatilo je odvézt na kremaci, jsou vezeni v otevřených rakvích, což zákon o pohřebnictví zakazuje. Po obřadu to musí být vždy konečná rakev, tj. musí mít zavřené víko.

Proč zastupitelé ve čtvrtek neobdrželi výsledek kontroly před zasedáním?
Zprávu si od vedení města vyžádal David Raif, ale posléze se právníci neshodli na tom, zda je to správný postup. Ve zprávě TSJ na zasedání zastupitelstva jsme se proto ve stálém bodě o činnosti TSJ jen zmínili o výsledku řízení proti pohřební službě a následovala ústní informace. Teprve po zasedání jsme se dozvěděli, jakým způsobem můžeme předat výsledek kontroly zastupitelům. V pátek všichni zastupitelé vyjádření kraje obdrželi v písemné formě a současně byli upozorněni, že vyjádření obsahuje citlivé údaje. Tento postup nám byl doporučen po další konzultaci s městskými i externími právníky.

Podle bývalé starostky Marie Fomiczewové nebyla situace v pohřební služně její starost, ale starost managementu TSJ. Jak to tedy je?
Minulé vedení města o neetickém chování pohřební služby vědělo, dozvědělo se to spolu s důkazy v roce 2013. Nic neudělalo, nekonalo, každý, kdo se dozví o něčem, co je špatně, má konat. TSJ jsou stoprocentně vlastněny městem a městská rada je současně valnou hromadou. Nelze se tedy zříkat zodpovědnosti.

Opozice tvrdí, že na vině je předchozí management TSJ, protože zakoupilo pohřební vůz, který umožňoval převoz jen dvou zavíkovaných rakví. Jak to vidíte?
Opozici, která v té době byla u moci, se samozřejmě hodí tvrdit, že za to může představenstvo TSJ, ale technické parametry auta byly nastaveny správně. Dodržování zákona o pohřebnictví je úplně jiná věc.

Bude město podávat trestní oznámení, jak navrhoval zastupitel Miroslav Vršan?
Za mě ano.


(ma), 13.11.2017 10:20, zobrazení: 5017

Diskuze nad článkem:

Zpět 
Inzerce
1RI
2SK
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
7Webová kamera Jeseník
8FACEBOOK JT
9MKZ Jeseník
Ročník: 29, Číslo: 11
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
Anketa JT: Jesenická nemocnice po převzetí skupinou Agel - 3x
Anketa - zima na silnicích je možná za námi - 3x
Jan Vymětal byl ve funkci ředitele pobočky ČSOB 27 let - 3x
AUTOR JE REDAKCI ZNÁM NEZNAMENÁ ANONYM - 3x
První změna v jesenickém zastupitelstvu - 2x
Nejčtenější články
V Glucholazech vyroste krytý plavecký bazén - 7520x
Den architektury zakončila debata o veřejném prostoru - 7505x
Jeseník bez starosty! Město povede místostarostka Zdeňka Blišťanová - 7208x
Alarmující zpráva o téměř jisté nejisté budoucnosti zdravotnictví v okrese Jeseník - 6663x
SVĚTOVÝ ÚSPĚCH - 6459x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)