Jesenická výzva II
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je neděle 03.03.2024 12:33, jste 20280681. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Jesenická výzva II

Stanovisko k úvahám o lock-downu průmyslových aktivit.


Jesenická výzva II

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR je stále častěji zmiňována možnost tzv. úplného lock-downu, tedy včetně úplného omezení průmyslových aktivit.
Velmi vážně a s plnou zodpovědností chceme před tímto nedomyšleným fatálním krokem varovat.
Obecně lze říci, že lock-downy v žádné zemi světa nevedly k dlouhodobému zlepšení situace, a to i přes jejich opakování. Zlepšení nastolila pouze rychlá vakcinace obyvatel, aktivizace nemocničních kapacit, nastavení hygienických opatření a mohutné testování obyvatel, trasování a rychlá eliminace nakažených osob do karantény (Izrael, Srbsko, Jižní Korea).
Je potřeba zdůraznit, že v žádné zemi světa nedošlo při lock-downech k uzavření průmyslových firem a jen velmi málo zemí dlouhodobě uzavřelo školy.
ČR by tak byla v případě přijetí takovéhoto opatření první zemí pouštějící se do tohoto experimentu s naprosto nepředvídatelnými důsledky.

U lock – downu průmyslových aktivit by tak již nebyly v sázce pouze osobní tragédie a ekonomický propad obdobný lock-downu služeb, došlo by k narušení a rozvalu složitých dodavatelsko-odběratelských řetězců a k vytlačení českých firem z mezinárodního obchodu, a to v mnoha případech nevratně. Čeští dodavatelé by tak byli v důsledku nespolehlivosti nejen penalizováni astronomickými částkami, ale i zcela nahrazeni dodavateli z jiných zemí.
V 90. letech se českému průmyslu podařilo velmi rychle přeorientovat na nové trhy, to však bylo hlavně díky velmi nízkým výrobním nákladům a z toho vyplývající vysoké konkurenceschopnosti. Tato výhoda však již dnes neexistuje, a naopak musí čeští výrobci na světových trzích čelit levnějším konkurentům zejména z Asie. Za této situace by tak byla ztráta zákazníků naprosto fatální a vedla by k dlouhodobému významnému poklesu jejich schopností a aktivit včetně tvorby bohatství!
I současná krize prokázala, že právě zdravá struktura průmyslu je nejlepší pojistkou proti ekonomickým propadům. V případě úplného lock-downu lze očekávat masivní propad tvorby bohatství s následným poklesem až pádem životní úrovně obyvatel, kvality veřejných služeb včetně zdravotnictví a školství. Tato situace by vedla k nebývalému odlivu mozků z ČR a k přetvoření země v ekonomickou kolonii jiných úspěšnějších zemí.
Patříme mezi 30% šťastných zemí, kde můžeme debatovat o tom, zda je hodnota lidského života „nevyčíslitelná“, těch 70% zemí takovou výhodu nemá a v mnohých zemích se hodnota života pohybuje v řádech několika dolarů. Rozdíl mezi oněmi 30% a 70% je právě a jen ve schopnosti vlastní vnitřní organizace, struktuře národního hospodářství a efektivitě tvorby bohatství. Tento rozdíl není jednou a pro vždy daný a snadno se může stát, že o tuto výhodu může země vlastní nezodpovědností přijít (viz Rhodesie/Zimbabwe, bývalá nejbohatší země a Perla Afriky, či Venezuela, bývalý nejbohatší stát Jižní Ameriky).
Nemáme právo předpokládat, že hodnota našich životů je vyšší než hodnota životů našich dětí či vnoučat! Nemáme právo je zatížit našimi nezměrnými dluhy a rozvrácenou ekonomikou země! Uzavření průmyslu, nevratná ztráta zahraničních kontaktů a zákazníků by byla zcela jistě přesně takovým krokem!
V Jeseníku dne 3.3. 2021

Ing. Cyril Svozil
majitel a ředitel holdingu Fenix Group
1 místopředseda představenstva OHK Jeseník + ostatní KHK a OHK


OHK Jeseník, 12.3.2021 16:32, zobrazení: 18874

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Společenská kronika (klikni)
1 Odešli z našich řad
2 Společenská kronika
Nejčtenější články
Nadýchali ještě před Silvestre...
Rekordní výtěžek z prodeje pun...
Vánoční koncert v Bělé
Tradiční silvestrovské střílen...
Nechytejte kočky o Vánocích
Nejčtenější sloupky
Bazén Česká Ves - cesta do min...
Útěk z Prahy?
Dvě události
Nic není zadarmo
Boj o koryta nebo o principy?
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.