Výše finanční ztráty technických služeb může být o třetinu vyšší!
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je pondělí 27.03.2023 10:17, jste 18256106. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Výše finanční ztráty technických služeb může být o třetinu vyšší!

Žaloba o zaplacení částky 26.687.000 Kč Technickým službám Jeseník (TSJE) s příslušenstvím byla, zatím nepravomocně, zamítnuta. Jeseničtí zastupitelé ve čtvrtek 21. dubna 2021 na toto téma diskutovali hodinu.


Výše finanční ztráty technických služeb může být o třetinu vyšší!

Jeseník – Rekordně rychle vypracovaný rozsudek krajského soudu přinesl překvapivou informaci. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému Romanu Kalousovi náklady řízení v částce 1.137.109,60 Kč, žalované Dagmar Ponechalové pak 7.183 Kč. Doposud podivná žaloba stála samotně TSJE 1,7 mil. Kč. S náklady řízení žalovaných by tak žaloba přišla TSJE na 2,8 mil korun! Rozsudek obdrželi všichni zastupitelé ještě před konáním 15. zastupitelstva města, opozice si prosadila dřívějšího projednávání bodu „Informace o činnosti TSJE“.
Hovořilo se především o v první instanci prohraném právním sporu. Kolik bylo zpracováno právních stanovisek za účelem prověření účelnosti žaloby, kdo rozhodoval o podání žaloby, kdo nese odpovědnost za podání žaloby, jaký bude další postup, jak vypadá analýza, kterou se řídilo současné představenstvo – to jsou otázky, na které nepadly odpovědi. Vládní koalice to zdůvodnila tím, že spor stále probíhá a rozsudek je nepravomocný. Některé výroky a vyjádření městských zastupitelů stojí za zaznamenání pro příští generace. K hodinové diskusi se proto vrátíme v dalších vydáních JT.
Vyjádření soudu

“Představenstvo žalobce si ohledně investice do wellness taktéž vyžádalo pokyn od nejvyššího orgánu korporace podle ustanovení § 51 odst. 2 z.o.k., kdy v tomto případě působnost valné hromady vykonává Rada města Jeseník, neboť město Jeseník je jediným akcionářem. Jak bylo popsáno výše, vyžádáním si pokynu se statutární orgán nezbavuje odpovědnosti, současně však nelze tuto skutečnost zcela pominout. Rada města Jeseník investici do wellness schválila, přičemž k dispozici měla důvodovou zprávu a ekonomickou rozvahu. ... Jediný akcionář v působnosti valné hromady taktéž nemusel k žádosti představenstva o pokyn nijak reagovat s odůvodněním, že se jedná o odpovědnost statutárního orgánu, přesto jediný akcionář i při negarantovaném zisku investici schválil a posvětil tak potřebu služeb wellness typu dostupnou široké veřejnosti…. Žalovaní při výkonu svých funkcí členů představenstva žalobce měli v době rozhodování o investici do wellness všechny potřebné údaje, které byly v odpovídající podobě předány i Radě města Jeseník při výkonu působnosti jediného akcionáře při udělování pokynu ohledně investice do wellness, tudíž se nejednalo o postup v rozporu s péčí řádného hospodáře, a proto byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta.“


(ma), 3.5.2021 2:47, zobrazení: 17389

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Společenská kronika
1 Odešli z našich řad
2 Společenská kronika
3 Řádková inzerce
4 Předplatné
Nejčtenější články
Nenadálé odvolání ředitel... - 1597x
Neplatil výživné, teď mu ... - 1197x
Kraj znovu pomůže s rozvo... - 1187x
Mužům AC Gamaspol Jeseník... - 1138x
Únorové novinky za zelený... - 767x
Nejčtenější sloupky
"Chtěl bych se dožít... - 8517x
K ČEMU VOLBY - 2863x
Internetový úvod - 1731x
Hádejte třikrát - 1503x
Mikulovice bez praktickéh... - 519x
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.