Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je pondělí 20.05.2024 05:38, jste 20715168. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Výstava „Řád německých rytířů v Jeseníkách a arcivévoda Evžen Habsburský“

Foto - Společnou výstavu Vlastivědného muzea Jesenicka a Muzea v Bruntále otevřeli v Hlavním výstavním sále Vodní tvrze autoři Matěj Matela a v zastoupení Veroniky Jurikové Ivan Hornišer.

Výstava „Řád německých rytířů v Jeseníkách a arcivévoda Evžen Habsburský“

Jeseník – Vernisáž dne 20. února zahájila zástupkyně ředitele muzea Ludmila Slezáková představením autorů výstavy a přivítáním všech návštěvníků. A bylo jich hodně, což bylo zcela samozřejmé k zajímavému tématu výstavy. Poté předala slovo Matěji Matelovi (etnograf VMJ), který poděkoval za dobrou spolupráci s pracovníky Muzea Bruntál, poděkoval všem spolupracovníkům VMJ, zejména Kamile Reichmannové za grafické ztvárnění klipů a Markétě Rušarové za výtvarnou realizaci výstavy. Rovněž představil Tomáše Zápecu a jeho žáka Matěje Reifa, kteří se svým hudebním vystoupením doprovázeli celou vernisáž. Současně poděkoval vedení ZUŠ Jeseník za velmi dobrou spolupráci.

Výstava je velmi pěkně zpracována. Vystavené texty na jednotlivých klipech jsou informačně zcela vyčerpávající. Opět, a není to poprvé, si myslím, že výstava by si zasloužila zpracování v písemné či elektronické podobě, které by bylo k dispozici, i případně za úplatu, návštěvníkům po shlédnutí výstavy.

Návštěvník získá přehršel informací na jednotlivých klipech:

1) „Léčit, bránit, pomáhat“ - Historie řádu německých rytířů do počátku novověku,

2) Němečtí rytíři na Severní Moravě a ve Slezsku,

3) Vojákem od narození – dětství a mládí arcivévody,

4) V lázních i na Šeráku – pobyt v Jeseníku v červnu roku 1892,

5) Jesenické hory,

6) Nemocniční a školská péče,

7) Na hradě Bouzově, bruntálském zámku a Sovinci,

8) Sběratelská činnost,

9. V bojích velké války,

10) Basilejský exil, druhá světová válka a podzim života,

11) Zábavný, vyrovnaný a slušný.

Leitmotivem celé výstavy je arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský. Narodil se v Židlochovicích na zámku 21. května 1863. Vyučil se truhlářem. Poté následovala vojenská kariéra. Do řádu vstoupil v roce 1885, v roce 1887 byl pasován na rytíře. V roce 1894 byl intronizován do funkce velmistra řádu. V historii řádu se jednalo o nejvýznamnějšího velmistra, jeho nástupem nastal pomyslný zlatý věk na území bruntálského panství – vznikala školská zařízení, nemocnice či horské chaty. Nemalou zásluhu měl s hubertovskými lesmistry J. Micklitzem a posléze A. Wehrbergerem na obnově lesů zalesňováním v nejvyšších partiích Hrubého Jeseníku, zdecimovaných těžbou dřeva v období hospodářského a kulturního rozmachu. Jeho vliv na hospodaření v této oblasti nelze opomenout ve výstavbě lesních komunikací, údržbě a výstavbě loveckých chat, mezi nimiž dominuje chata Ovčárna a v neposlední řadě i v realizaci vysazení kamzíků v roce 1913.

V červnu roku 1892 pobýval v lázních Jeseník a během pobytu se zúčastnil pěšího výstupu z Ramzové na horu Šerák. Arcivévoda Evžen zemřel 30. prosince 1954 v severoitalském Meranu ve věku 91 let.

Ještě pár slov k řádu Německých rytířů vyčtených z jednotlivých klipů. Řád je spojován s obléháním města Akton v roce 1190. Není však vyloučeno, že vznikl ještě o několik desetiletí dříve v Jeruzalému, kde již v polovině 12. století působili řeholní bratři v bílém rouchu s černým křížem pečující o chudé a nemocné. První zmínka o přítomnosti řádu v naších zemích pochází z 15. dubna 1204, kdy jim bylo papežem povoleno usadit se v Praze. V témže období vznikla i komenda opavská (1222). Evžen byl velkým milovníkem přírody a lovu zvěře. Zasadil se o vydání souhlasu císaře s vysazením kamzíka horského v Jeseníkách v roce 1913 do aklimatizační obůrky nad Karlovou Studánkou.

Informací na jednotlivých klipech umístěných ve výstavním sále je mnoho. Stojí určitě za to, aby si je zájemci mohli v klidu přečíst přímo na místě.

Hudební doprovod, kvalitní zpracování výtvarného duchu výstavy a v neposlední řadě i příjemný raut vyvolával u všech návštěvníků velkou spokojenost z tohoto kulturního a společenského setkání.

Spokojenost se všemi podanými informacemi vyjádřil v soukromém rozhovoru i člen řádu Německých rytířů P. Metoděj Hofman OT, farář Bouzova. Vzpomenul také, že má pěkné zážitky i přímo z Jeseníku, kde před mnoha lety vykonával svoji farářskou činnost.

Zahájení vernisáře - zleva L.Slezáková, M.Matela a I.Hornišer. FOTO (JL)


JL, kategorie: Kultura, týden: 05, ročník: 34, rok: 2024

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Společenská kronika (klikni)
1 Odešli z našich řad
2 Řádková inzerce
Nejčtenější články
Vánoční koncert v Bělé
Rekordní výtěžek z prodeje pun...
Nadýchali ještě před Silvestre...
Tradiční silvestrovské střílen...
Nechytejte kočky o Vánocích
Nejčtenější sloupky
Nic není zadarmo
Boj o koryta nebo o principy?
Kauza Jindřichov
Jeseník chce stavět plavecký b...
Ne - to byli jen oni - V.+V. L...
JAW Studio
Tento web neuchovává data návštěvníků.