Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je sobota 16.12.2017 13:44, jste 4601620. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

KLAUNIÁDA?

Zakažte noviny, televizi a rádio, protože každé napsané či vyřčené slovo novináři způsobuje podjatost soudců. Ale možná by stačilo zakázat soudcům číst, dívat se na televizi či poslouchat rozhlas. Tedy alespoň podle názoru olomouckého právníka Leoše Viktorina, který zastupuje žalované Vlastivědné muzeum Jeseník, potažmo jeho ředitelku Veroniku Rybovou.

Nejen náš list psal o personálním masakru ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, který se po jejím příchodu do této instituce odehrával. A netýkal se jen mladých lidí po škole, kterým Rybová narušila iluze o pohodě na odborném pracovišti. Nakonec odešli mladí, starší a i ti v předdůchodovém věku. Mnozí z nich skončili na psychiatrii či vážně onemocněli. Ale pouze jediný z nich, éterická a subtilní Hana Hošková se rozhodla bránit soudní cestou. Za to si zaslouží obdiv a úctu alespoň těch, kteří tolik odvahy neměli. Vraťme se však ke zmařenému soudnímu jednání. Právník obecně má samozřejmě právo hájit svého klienta všemi prostředky. Zvolený odkaz na podjatost soudců, protože někde vyšel nějaký článek o sporu, ve kterém ani nebyla žalovaná strana jmenována, je však “trochu“ mimo. Ostatně každý si může ten hrozný článek přečíst a posoudit, zda jsme opravdu (v článku nejmenovanou) ředitelku (v článku nejmenovaného) vlastivědného muzea uráželi, předem odsoudili a ovlivnili jím všechny soudce široko daleko. Pokud bychom se na věc dívali logikou Leoše Viktorina, nemohl by proběhnout žádný další soudní spor, protože inkriminovaný článek se stal po čtvrtku součástí spisu a každý soudce po jeho přečtení tak bude zase “podjatý“. Jak se zdá, ani otitulovaným právníkům tak není zapovězeno chovat se jako klauni. Viktorin svou obstrukcí udělal ze soudců nesvéprávné bytosti, ale účel světí prostředky. Účelem je evidentně protahovat při co nejdéle. Nedostali jsme tak možnost dozvědět se něco o praktikách v muzeu takříkajíc přímo z kuchyně a ještě před dobrovolným odchodem ředitelky. Místo toho začne Rybová působit někde úplně jinde, opět s čistým štítem jako před 10 lety. Dokončení na straně 2 KLAUNIÁDA? Dokončení z titulní strany Jak si můžete přečíst na jiném místě tohoto vydání, ředitelka má v jednání, které jej jí pravděpodobně kladeno za vinu, praxi ze svého předchozího působení v Litoměřicích. Na rozdíl od Jeseníku, potažmo od zřizovatele muzea v Olomouci, tehdy patrně neměla dostatečné politické krytí. Takže pro úplnost. Viktorin beztrestně a bez důkazu špinil žalující stranu i média. Za JT mohu říci, že do soudního jednání jsem Hanu Hoškovou neznal a ani ona ani její právní zástupce nám do redakce nedodal žádné podklady, natož znění žaloby. Stačilo se nás na to v jednací síni zeptat. Článek v JT byl napsán velmi opatrně a vycházel z útržkovitých informací uniklých z muzea během posledních několika let. Zdržování však může být i kontraproduktivní (ala soudruh neestébák Bureš). Místo rychlého vyjasnění, co si může či nemůže řídící pracovník státní organizace vůči podřízeným dovolit a nastavení těchto pravidel jako precedens, může protahování řízení přilákat svědectví další ex-zaměstnanců, kteří měli v životě to “štěstí“ pod ředitelující učitelkou Veronikou Rybovou pracovat. A že jich za těch 10 let bylo. Ale všechno zlé je na něco dobré. Podle mého názoru zdržování může přitáhnout zájem těch, kteří to ve čtvrtek nestihli nebo případ nezaznamenali. A to je jen dobře. Miroslav Chovanec


Miroslav Chovanec, kategorie: Zpravodajství, číslo: 35, ročník: 27, rok: 2017, zobrazení: 1024

Diskuze nad článkem:

Zpět 
Inzerce
1RI
2SK
3KULTURA
4Webová kamera Jeseník
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8MKZ Jeseník
9FACEBOOK JT
Ročník: 27, Číslo: 49
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
KLAUNIÁDA? - 1024x
Průlomový soud na Jesenicku! - 4x
Odešel dobrý člověk Milan Kuba - 4x
Bazénová válka - 3x
NÁVŠTĚVA Z ANGLIE V ČESKÉ VSI - 3x
Nejčtenější články
81 lidí dostalo okamžitou výpověď - 3310x
Jesenická hala součástí dotačního podvodu - 2637x
„Prvořadá je pro mě práce pro město,“ - 2607x
Policista z Javorníku se podílel na společné ochraně hranic Evropy v Srbsku - 2592x
Jesenicko bylo ve stávce vzácně jednotné! - 2406x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)