Za žalobce chodí jen advokát
Jesenický týdeník Online Jesenický týdeník
Dnes je sobota 27.11.2021 15:25, jste 15495553. návštěvník přihlášený jako guest.

Internetová kavárna a klub Plíživá kontraInternetová kavárna a klub Plíživá kontra
 

Za žalobce chodí jen advokát
Miroslav Chovanec,

Ve středu 27. ledna 2021 v Olomouci se konalo další kolo soudního sporu mezi žalobcem Technickými službami Jeseník a žalovaným bývalým předsedou představenstva Romanem Kalousem a členkou představenstva Dagmar Ponechalovou.


Za žalobce chodí jen advokát

Olomouc – O případu jsme psali před koncem roku. Jen ve stručnosti. Žalobu Technických služeb Jeseník (TSJE) podala 29. září 2020 šumperská advokátní kancelář na základě plné moci podepsané předsedou současného představenstva TSJE Romanem Štenclem. Přesné znění: “Žaloba o náhradu škody ve výši 26.687.000,- Kč s příslušenstvím“.
V úvodním popisu nároku je uvedeno: “Žalobce se touto žalobou domáhá náhrady škody, způsobené žalobci tím, že žalovaní jako bývalí členové představenstva žalobce přijali rozhodnutí o realizaci investice, realizované formou veřejné zakázky s názvem “Stavební práce v budově jesenického koupaliště", přičemž při přijímání rozhodnutí o realizaci této investice porušili zákonné povinnosti výkonu funkce s péčí řádného hospodáře, čímž žalobci vznikla škoda ve výši 26.687.000,- Kč.“ Mělo se tak stát rozhodnutím představenstva TSJ 31. května 2017.
Spor rozhoduje samosoudce Vít Jašek. Středeční stání začalo tím, že samosoudce po našem dotazu zakázal pořizování video i audio záznamů. Jako svědek předstoupil Lubomír Věstinský, který byl v inkriminované době předsedou dozorčí rady TSJE. Plných 90 minut odpovídal na otázky žalobce i obhajoby. Vzhledem k tomu, že svědek je už delší dobu v důchodu, šlo o mimořádný fyzický výkon. V závěru výslechu konstatovala žaloba, že „svědek uvádí pouze obecné skutečnosti a konkrétně si nic nepamatuje“. Obhajoba naopak jeho vystoupení, místy trochu zmatečné, ocenila, protože potvrdil, že o revitalizaci se jednalo dříve, než byli žalovaní ve funkcích.
O revitalizaci rozhodovala i současná starostka Zdeňka Blišťanová a o konečném rozhodnutí o rekonstrukci nerozhodovalo představenstvo a dozorčí rada, ale valná hromada TSJE, což byla tehdejší městská rada.
Další svědek, dlouholetý ekonomický a účetní poradce TSJE (od roku 1997) Stanislav Rusňák potvrdil, že příprava na tuto investici probíhala standardně. Hodnotily se tři varianty návratnosti investice podle předpokládané návštěvnosti. Jeho věcné vystupování a argumentačně vybalancované odpovědi způsobily, že ani jednou nebyl zahnán žalobcem do úzkých. Žalující strana žádné své svědky nepředvolala a na stání ji zastupoval jen advokát.
Je zajímavé, že během výslechů několikrát zaznělo, proč není jako svědek předvolána současná starostka Zdeňka Blišťanová, která byla jako členka městské rady a členka představenstva u přípravy revitalizace jak ze strany TSJE, tak města. Ve funkci členky představenstva TSJE byla od 20. května 2015 do 23. února 2017. Pro úplnost, žalovaná Dagmar Ponechalová ji v představenstvu nahradila až 10. března 2017.
Další soudní kolo bude pravděpodobně vypovídat manager Jaroslav Ryčl, ředitel TSJ od 1. září 2016 do 22. března 2019, za jehož překvapivým a nekorektním vyhazovem stojí právě současná starostka Blišťanová. Ta jej však sama jako členka představenstva v roce 2016 do funkce instalovala.
Zatím není jasné, kdo za podivnou žalobou skutečně stojí. Kromě starostky Blišťanové se hovoří o předsedovi současné dozorčí rady Davidu Raifovi a místopředsedkyni představenstva Veronice Peštukové. Celou kauzu budeme i nadále sledovat.


Miroslav Chovanec, 9.2.2021 8:48, zobrazení: 9756

Diskuze nad článkem:

Zpět


 
Inzerce
6JCH http://www.fler.cz/ptak-skrivan
8FACEBOOK JT
Řádková inzerce
Společenská kronika
Za kopcem
Ročník: 31, Číslo: 46
I. anketa
Jesenická nemocnice - věc veřejná
graf
II. anketa
Z klasického týdeníku
VZPOMÍNÁME - 7x
Oběť silného větru - 6x
Policejní deník - 6x
Socha Rudoarmějce se stěhuje do České Vsi - 6x
Výsměch - 5x
Nejčtenější články
Technické služby Jeseník žalují část bývalého představenstva. Požadují téměř 27 mil.korun! - 12223x
V JESENÍKU JE NEJDRAŽŠÍ PARKOVNÉ NA SEVER OD OLOMOUCE - 10769x
JESENÍK ODMÍTL DOTOVAT SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ - 10681x
CHCE VEDENÍ MĚSTA JESENÍK ZLIKVIDOVAT TURISTICKÝ RUCH? - 10367x
Za žalobce chodí jen advokát - 9756x
JAW Studio
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 obrazových bodů a 16 bitovou barevnou hloubku (HiColor)